Strukturovaná kabeláž

Požadavky na kvalitu bydlení neustále rostou, tak chceme užívat pohodlí svých domovů bez zbytečně velkého vynaloženého úsilí.  Takový způsob života nám umožňují inteligentní řízení domácností a datové rozvody jako strukturovaná kabeláž sloužící k propojení více zařízení do sítě. Přes tuto síť spolu daná zařízení vzájemně komunikují. Obvykle tímto způsobem bývá řešeno i připojení k internetu.

Wifi sítě jsou stále častěji přerušovány a přehlcovány, dochází na nich k časté ztrátě spojení, průchod stěnami jim výrazně zeslabuje signál a v době vysokých požadavků na kvalitní a bezpečné spojení je proto stále více využíváno drátové provedení. Pro bezdrátové systémy je sice využíváno různě silné šifrování, ale stále je potřeba mít na mysli, že signál se nezastaví u dveří bytu, ale zpřístupněný bude třeba i pro sousedy nebo kolemjdoucí, což z hlediska dalšího šíření dat není to, co bychom považovali za dokonalé. Bezdrát je obecně doporučován tedy spíše tam, kde není možné jiné řešení. Hlavní požadavek kladený na strukturovanou kabeláž je její mnoholeté používání bez nutnosti oprav nebo dalších zásahů.  To předpokládá její odolnost při poměrně velkém množství změn. Měla by zvládat přidávání nových zařízení stejně dobře jako jejich obměny, dále nejrůznější přeskupování a také by měly být schopna technologicky využít například i prostory dosud nevyužívané. Proto zvláště u novostaveb případně při rekonstrukcích domů by se nemělo zapomenout na kvalitní datové rozvody čili strukturovanou kabeláž.

K jakým dalším účelům mohou být strukturované kabelové systémy využity?  Kromě již zmíněných počítačových sítí k využití hlasových služeb – telekomunikaci, k zapojení automatických systémů řízení budov, ke kamerovému systému sledování, zároveň i jako bezpečnostní systémy nebo systémy řízení výroby.

Princip fungování závisí na komunikaci po elektrických rozvodech. Datové pakety se přenášejí na vysokých frekvencích. A právě díky tomuto přenosu může fungovat na stejné síti přenos elektřiny i přenos dat.

Hlavní výhodou je standardizace a obrovská flexibilita – kabely ze všech zásuvek končí na centrálním místě, v rodinném domě téměř vždy postačí jedno jediné místo. Limit délky kabelů od centrály ke každé zásuvce je 90 m. Zde se teprve pomocí dalšího propojení určí přesné využití zásuvek.

Nejčastější jsou dva způsoby zapojení vybrané zásuvky. Buďto se  zásuvka zapojí do počítačové sítě nebo k telefonu, a to ke kterékoli venkovní lince nebo místní pobočkové ústředně, jestliže je v domě k dispozici. 

Centrální místo je obvykle standardizovaná skříň, do které se pomocí speciálně uzpůsobených úchytů montují síťová zařízení.

 použitím tří různých typů kabelů můžeme vytvořit kompletní univerzální strukturovanou kabeláž pro inteligentní dům, pokud zvolíme kategorii 5e/6, videokoaxiál a be-wire reproduktorový kabel.  

Při využití již existujících rozvodů lze použít technologii powerline. U ní stačí připojit adaptéry do zásuvky, spárovat je a následně k nim připojit počítač, televizor, přehřávač DVD, herní konzoli anebo jakékoli kompatibilní zařízení se síťovým rozhraním.   

Plánujete-li v budoucnu pořízení ploché obrazovky na zeď, myslete na to včas přípravou kabeláže tak, aby mohly být všechny kabely schovány do zdi.

Nutností je udržovat potřebné odstupy kabelů od sebe, hlavně datové kabely musejí vést minimálně 30 cm od vedení 230 V, totéž platí pro audio, video a reproduktorové kabely. Jen v případě, že je vedení 230 V i datový kabel stíněný, není nutný žádný odstup.